اطلاعیه مهم

با توجه به همزماني امتحانات پايان ترم با ايام ماه مبارك رمضان و جهت استفاده دانشجويان و اعضاي هيئت علمي دانشگاه از فيوضات شبهاي قدر، به اطلاع مي رساند در روزهاي 24 و 28 خرداد ماه امتحان برگزار نخواهد شد و تاريخ امتحانات مذكور (شامل مقاطع كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري) به شرح  ذيل اعلام مي گردد:    

كليه  امتحانات روز چهارشنبه 96/3/24 به روز دوشنبه 96/4/12 منتقل گرديد.    

كليه امتحانات روز يكشنبه 96/3/28 به روز سه شنبه 96/4/13 منتقل گرديد.