اطلاعیه در خصوص کسری مدارک دانشجویان کارشناسی ارشد

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی های 94 به بعد می رساند به منظور جلوگيري از تبعات ناشي از نواقص پرونده دانشجويان تحصيلات تكميلي اعم از تاييديه تحصيلي ، معافيت تحصيلي (برادران) ، بدهي جريمه سنوات و شهريه ، نمره زبان و تاييد صلاحيتهاي عمومي( در مورد دانشجويان بدون آزمون) و نيز موافقت دستگاه دولتي محل اشتغال در باره ادامه تحصيل دانشجويان شاغل رسمي، دانشجو می بایست قبل از اقدام جهت اخذ مجوز دفاع به بايگاني آموزش مراجعه و از تكميل بودن پرونده خود اطمينان حاصل نمايند.