نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه در نیمسال اول 95-94

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 92 و ماقبل می رساند آخرین مهلت دفاع از پایان نامه در نیمسال اول 95-94 (941) روز سه شنبه مورخ 94/11/20 می باشد. لذا دانشجویانی که در شرف دفاع از پایان نامه خود می باشند در اسرع وقت نسبت به امور قبل از دفاع اقدام نمایند.