نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

دکتر مرضيه خاکستری

مرضيه خاکستری


 

نام: مرضيه خاکستری
سمت: معاونت آموزشی 
دفتر:
تلفن:77622707-021
پست الکترونيک: m.khakestari@ues.ac.ir
با انتخاب اينجا رزومه (CV) استاد را مشاهده می نمائيد.

با انتخاب اينجا برنامه هفتگی استاد را مشاهده می نمائيد.