تاریخچه دانشکده تاریخچه دانشکده

این دانشکده به عنوان نخستین مرکز آموزشی وزارت امور مالیه که بعدا وزارت اقتصاد و امور دارایی نام گرفت در سال 1315 بنیانگذاری شد.هدف اصلی این دانشکده آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر در رده های مختلف دانشگاهی و پرورش نیروهای تخصصی در زمینه های اقتصادی بوده است. تا آنجا که در طول این سالها ، اعطای بورسهای تحصیلی اعزام به خارج از کشور برای دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد توسط این دانشکده صورت گرفته است.در حال حاضر این دانشکده در رشته های اقتصاد نظری ، صنعتی و حمل و نقل در مقطع کارشناسی و رشته های اقتصاد و بانکداری اسلامی ، اقتصاد انرژی و مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی گرایش (انرژی ، اقتصادی ، تحقیق در عملیات و حمل و نقل) دانشجو می پذیرد.کلاس‌های درسی و دانشجویان رشته های نامبرده در این مجموعه استقرار دارند. این مجموعه نیز مجهز به کلاس‌های آموزشی بازسازی شده استاندارد، شبکه اینترنت و اینترانت، ویدئو پروژکتور، کتابخانه و سایت کامپیوتر می باشد.