امور کلاسها امور کلاسها

در این قسمت می توانید اطلاعیه های مربوط به تشکیل و یا عدم تشکیل کلاسها را مشاهده نمایید.

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس 

عنوان درس:کلیه کلاسها در تاریخ 03/02/96

استاد : دکترمنجذب

تاریخ: 03/02/96 

 

 

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس

عنوان درس: نظریه اسلامی اقتصاد کلان میانه (گروه بانکداری اسلامی)

استاد : دکتر نصر اصفهانی

تاریخ: 08/12/95 ساعت 12-10