اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مرضیه خاکستری
  • مرضیه خاکستری 

  • | اقتصاد امور عمومی |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : 77622707
  • پست الکترونیکی : m.khakestari [AT] khu.ac.ir

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه